Over ons

Over Duman zorg

Missie


Duman Zorg is een persoonlijk betrokken thuiszorgorganisatie, we staan met ons team voor de missie:  ‘Kwaliteitszorg voor mensen door mensen.


Het bieden van persoonlijke, betrouwbare en deskundige zorg, ondersteuning en behandeling aan mensen die kwetsbaar zijn. We doen dit samen met onze partners, onze cliënten en hun netwerk, zodat we recht doen aan hun verscheidenheid.


Visie


Duman Zorg hecht veel belang aan de optimalisering van de wijze waarop mensen (cliënten en medewerkers) met elkaar en met externe partijen omgaan. Verbinding, persoonlijk contact en respect staan centraal en deze is gebaseerd op het mensbeeld dat de organisatie hanteert.


Werkwijze


Duman Zorg richt wonen, zorg en welzijn zo in dat middelen effectiever ingezet worden en dat mensen met behoefte aan zorg, langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Wij sluiten aan bij hun persoonlijke voorkeuren, levensbeschouwing, leefomstandigheden en zorgbehoeften. De zorg- en dienstverlening is individueel, op maat en op alle niveaus, afhankelijk van de hulpvraag.

'Tijd is geld', zei de zorgmanager

'Zorg is tijd maken', zei de zorgverlener

- Loesje -

Kernwaarden


Persoonlijke aandacht 

Door te luisteren, contact te maken en zichtbaar te zijn. Laagdrempelig en beschikbaar.


Betrouwbaar

Doen wat je zegt en zeggen wat je doet. En ook: je veilig voelen om je te uiten en feedback te geven en ontvangen.


Deskundig

In de ondersteuning en zorg. Goed geschoold. Op de hoogte van de nieuwste kennis en ontwikkelingen.


Transparantie
WNT-verantwoording 2018 Duman Zorg (pdf)

Thema's


Innovatief 

Met de focus op altijd verbeteren. Anders denken en doen hoort daarbij. De kennis die Duman Zorg heeft van specifieke doelgroepen is een voorwaarde voor innovatie.

Duurzaam  

In de relatie met de cliënt en zijn of haar ontwikkeling. Duurzaam in de relatie met de medewerkers. Maar ook duurzaam voor wat betreft het gebruik van hulpbronnen en infrastructuur. Het betekent ook: altijd gericht op de toekomst. 

Samen verder 

Houdt voor Duman Zorg een partnerschap in tussen cliënten en ons als organisatie, gebaseerd op gelijkwaardigheid. Daarnaast ook samen in de samenleving en samen met familie en verwanten. In ieder geval altijd gericht op een optimale kwaliteit van leven, ook onder moeilijke omstandigheden.